Menu

Warmińskie Szutry – rajdowe emocje na szutrowych drogach

Ochrona środowiska

Unikatowy krajobraz Gminy Jeziorany

Tegoroczny rajd „Warmińskie Szutry” będzie rozgrywany w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego. Wytyczone odcinki specjalne przebiegać będą w obszarze o urozmaiconej rzeźbie terenu, która ukształtowana została w wyniku ostatniego zlodowacenia. Różnice poziomów pomiędzy wyniesieniami morenowymi a dolinami rynien lodowcowych i mis pojeziernych sięgają tu nawet kilkudziesięciu metrów. Taka konfiguracja terenu sprawia, że w niewielkiej odległości od tras rajdu znajdują się liczne miejsca, z których rozciąga się widok na krajobraz rolniczy łąk, pastwisk i pól uprawnych. Ponadto w okolicy odcinków specjalnych rajdu leżą kompleksy leśne oraz torfowiska i zbiorniki wodne. Mozaikowe występowanie tych typów siedlisk tworzy różnorodny i atrakcyjny pod względem krajobrazowym układ przestrzenny.

W bezpośrednim sąsiedztwie odcinków specjalnych oraz w promieniu kilkudziesięciu metrów występują głównie siedliska suche. Nie ma tu zbiorników wodnych. Jednak już w promieniu kilometra od rajdu sieć wód powierzchniowych jest stosunkowo różnorodna i bogata. Otoczenie tras rajdu posiada zatem względnie wysokie walory krajobrazowe. Ponadto opisywany teren jest cenny przyrodniczo bowiem stanowi miejsca występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Pomimo iż „Warmińskie Szutry” rozgrywane będą poza obszarami ochrony przyrody, wartą uwagi jest sama lokalizacja imprezy.

Wyróżnić należy obecność kilku miejsc koncentracji żurawi (Grus grus). Na rozległym obszarze gruntów rolnych położonym w kierunku północnym od wsi Lekity i  na zachód od miejscowości Jeziorany, znajdującym się trasie OS Lekity, wiosną i jesienią można spotkać jednorazowo nawet kilkadziesiąt osobników. Z kolei w pobliżu OS Kramarzewo można zaobserwować żerującego orlika krzykliwego (Clanga pomarina). Jest on w Polsce nielicznym gatunkiem lęgowym i należy do największych przedstawicieli ptaków szponiastych w kraju. Orlikowi sprzyja obecność rozległych powierzchni ekstensywnie użytkowanego krajobrazu rolniczego oraz lasów o urozmaiconym składzie gatunkowym.

Wybierając miejsca obserwacji ptaków należy pamiętać, że są to gatunki wrażliwe na obecność człowieka, dlatego próby dokonania bliższego podejścia w celu przyjrzenia się mogą spowodować ich przepłoszenie. Należy mieć na uwadze, że obecnie trwa ich okres lęgowy, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie zabranie ze sobą lornetki.

Przeprowadzenie rajdu w dniach 1 i 2 września br., w tym wykorzystanie tras odcinków specjalnych Lekity, Modliny i Kramarzewo, nie spowoduje zniszczenia ani uszczuplenia siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. Niezbędne jest jednak przedsięwzięcie przez Organizatora określonych działań prewencyjnych. W związku z tym kibice powinni stosować się do wymagań stawianych przez Organizatora rajdu.

Nie ulega wątpliwości, że organizacja rajdu „Warmińskie Szutry” stanowi promocję gminy Jeziorany jako przyjaznej sportom motorowym. Z drugiej jednak strony propaguje wyróżniający się krajobraz oraz miejsca występowania ciekawej szaty roślinnej i zwierząt. Miejsca rozgrywania imprezy stanowią również siedliska gatunków chronionych, które dopiero po dłuższej obserwacji terenu będą dostrzegalne dla niewprawionego oka. Warto zatem poświęcić trochę czasu na obserwacje środowiska przyrodniczego. Pogłębienie świadomości ekologicznej pomaga pojąć sens ochrony przyrody, która jak widać, ma wiele twarzy.

Materiał opracował:
Artur Barański – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

rdos

Ochrona środowiska

Na całym świecie ochrona środowiska jest tematem numer jeden w każdej dziedzinie życia. Zdając sobie sprawę z potrzeb, jak również ze świadomości i realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, jakie nakładają nam ustawy polskie.

W Polsce imprezy motorowe bez wątpienia tętnią życiem, lecz czasami część działań związanych z organizacją tych imprez spotyka się z dezaprobatą, co naraża nasze tory na zamknięcie i napotykane trudności na przeprowadzanie zawodów przez lokalne władze. Należy zastanowić się jak zabezpieczyć ich przyszłość.

Jednym z czynników ryzyka jest niewiedza władz lokalnych, a czasami samych organizatorów i zawodników, na temat zakresu działań jakie podejmuje Polski Związek Motorowy aby chronić środowisko.

Naszym celem jest nadanie imprezom sportowym silnej pozycji, której nie można będzie łatwo podważyć.

Na podstawie Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych Główne Komisje Sportowe opracowały regulaminy, w których oprócz wymagań sportowych i bezpieczeństwa, sukcesywnie wprowadza elementy dotyczące ochrony środowiska, które pozwolą organizatorom zabezpieczyć przyszłe istnienie ich torów jak i organizowanie rajdów terenowych.

Niektórzy nazywają nas „policją ekologiczną”.
Jestem bardzo, ale to bardzo daleka od słowa „policja”, nie o to nam chodzi.
My mamy czuwać, pomagać i uświadamiać organizatorów i zawodników w zrozumieniu ochrony środowiska m.in. przez respektowanie naszego Regulaminu.

Chciałabym, żeby każdy organizator i zawodnik czuł się odpowiedzialny, czuł tak jak ja, że ochrona środowiska i ekologia ma super priorytetowy charakter.

Warto zadbać o naszą staruszkę – Ziemię.

Materiał opracowała:
Elżbieta Marcinkiewicz (Przewodnicząca Zespołu Ochrony Środowiska ZG PZM Warszawa)
zos

PLIKI DO POBRANIA:

Działania na rzecz ochrony środowiska wspiera:

RDOS_Olsztyn_logo

Partnerzy

Patronat medialny

Organizatorzy