Menu

Warmińskie Szutry – rajdowe emocje na szutrowych drogach

Jeziorany

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia malowniczej gminy Jeziorany, położonej w środkowej części Pojezierza Mazurskiego w dorzeczu Łyny, w odległości 35 km na północny wschód od Olsztyna.

537px-POL_Jeziorany_COA.svg
Posiada ona urozmaiconą rzeźbę terenu. Na obszarze gminy usytuowanych jest 9 jezior. Do granic gminy przylegają 2 duże jeziora: Blanki i Luterskie, nad którymi zlokalizowane są tereny rekreacyjne.
Sieć osadniczą stanowią miasto położone centralnie i 22 sołectwa, w których skład wchodzi 27 miejscowości.
Przez teren gminy, począwszy od jeziora Luterskiego, przepływa rzeka Symsarna, kierując swój dalszy bieg do jeziora Blanki. Rzeką tą corocznie organizowane są spływy kajakowe.

kajaki_m.jpg

Gmina Jeziorany jest otwarta i przyjazna dla wszystkich gości zarówno szukających wypoczynku, współpracy, jak również pragnących rozpocząć inwestycje.

W centrum miasta znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji, który nadzoruje następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:
– pełnowymiarowa hala sportowa (boisko do koszykówki, do siatkówki lub dwa boiska treningowe, boisko do piłki ręcznej lub futsalu i kort do tenisa ziemnego)
– sauna
– siłownia
– boiska typu Orlik
– stadion miejski
– plaże miejskie z wypożyczalnią sprzętu wodnego (rowery, kajaki)
– 4 oznakowane szlaki rowerowe biegnące drogami asfaltowymi i szutrowymi

Turyści znajdą noclegi w naszych obiektach agroturystycznych, zjedzą smaczne obiady w 2 restauracjach miejskich (Klimat i Retro), a miłośnikom wędkarstwa i grzybobrania oferujemy łowiska i obszary leśne.
Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków sakralnych i obiektów historycznych oraz kilka pomników natury i rezerwat ptactwa wodnego.

W 2015 roku zrewitalizowano tereny po fosie obronnej wokół dawnego zamku oraz powstał nowoczesny amfiteatr miejski, w którym corocznie odbywa się Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych.

amfiteatr_m.jpg
amfiteatr1_m.jpg

Obecnie gmina posiada na sprzedaż uzbrojone działki rekreacyjne w Piszewie nad jeziorem Luterskim.
dzialki_m.jpg

Jeziorany to małe miasteczko w południowej Warmii.

jeziorany_m.jpg

Założone zostało przez biskupa Hermana z Pragi w 1338 roku na miejscu osady pruskiej. Ziemię tę zamieszkiwało plemię Bartów. Było to terytorium tzw. Małej Barcji. Po podboju krzyżackim i podziale zdobytych ziem między Zakon i kościół, obszar ten znalazł się pod władzą biskupa warmińskiego.

Lokowanemu miastu przydzielono początkowo 110 włók (ok.1900 ha) na prawie chełmińskim, a w 1389 dodano kolejne 40 włók oraz prawo połowu w pobliskich jeziorach: Ławki i Krokowskim (w XIX wieku to drugie zostało osuszone). Jezioranom przyznano dziesięć lat wolnizny, czyli przez ten czas osadnicy zwolnieni byli ze wszystkich czynszów. Dochody z nich miały być dzielone między biskupa, wójta i władze miejskie.

O pierwszych mieszkańcach Jezioran źródła padają dosyć rozbieżnie informacje. Jedno podaje, że pochodzili ze Śląska, a drugie, że z kolonizacji wewnętrznej, tzn. przybyli tu z wcześniej zasiedlonych terenów dominium warmińskiego (okolice Ornety, Lidzbarka i Dobrego Miasta). Jedno jest pewne, Prusowie tutaj nie mieszkali, dlatego, że im w miastach państwa zakonnego nie wolno było się osiedlać. Polacy pojawili się prawdopodobnie w drugiej połowie XV wieku po przyłączeniu Warmii do Polski (1466 rok-II pokój toruński). W dokumentach lokacyjnych Jeziorany występowały pod nazwą civitas Seburg.W późniejszych czasach nazwa ta przekształciła w Seeburg (see-jezioro, burg-zamek). Wywodzi się ona z pobliskich, dziś już w części nie istniejących jezior. Nazwa polska Jeziorany występuje już w XV wieku, ale pojawia się też druga polska nazwa-Zyborg (spolszczona nazwa niemieckiej nazwy miasta).

Nadany Jezioranom herb ulegał zmianom w ciągu dziejów. Do naszych czasów przetrwał herb przedstawiający na tarczy trzy czerwone bramy, a pod nimi zieloną gałązkę (lipy). Prawdopodobnie są to trzy bramy wjazdowe do miasta tzn. Mostowa zwana także Lidzbarską od północy (ul.3 Maja), Młyńska od południa (przy drodze prowadzącej do Olsztyna) i Reszelska od wschodu (przy ulicy Kolejowej). Po bramach dzisiaj nie ma nawet śladu.

Gotyckie założenie urbanistycznie miasta z szachownicowym układem ulic zachowało się do dziś. Ośrodkiem jest prostokątny rynek z rozchodzącymi się od niego prostopadle sześcioma ulicami. Na rynku wnosił się ratusz spalony w 1656 roku i już nieodbudowany.
Mieszkańcy Jezioran trudnili się rzemiosłem, handlem (len) i rolnictwem, w tym szczególnie wyrobem płótna i butów (było to miasto szewców). Przed rozbiorami istniały cechy rymarzy, garbarzy, sukienników i czapników. Szczególnie wysoką jakością odznaczało się sukno jeziorańskie. Do 1772 roku odbywały się trzy targi w roku, ale już w XIX wieku liczba ta wzrosła do dwunastu (6 na bydło i konie, 4 kramarskie i 2 na płótno).Handel jednak nie miał tu sprzyjających warunków, gdyż Jeziorany leżały z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych. Nawet połączenie kolejowe, które Jeziorany otrzymały w 1899 roku nie poprawiało radykalnie handlu, dlatego liczba ludności zawsze była niewielka. W 1772 roku-1302 osoby, w 1939 roku-3022, a obecnie 3500.

Pierwsza wojna światowa nie dotknęła Jezioran, gdyż zwycięstwo Niemców kilka kilometrów od Jezioran pod Zerbuniem, odrzuciło front walk bardziej na południe. Do dnia dzisiejszego pod Zerbuniem znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w 1914 roku.

W czasie plebiscytu, który odbył się 11 lipca 1920 roku w południowych powiatach Prus Wschodnich, w Jezioranach na 2666 osób uprawnionych do głosowania za Prusami Wschodnimi (Niemcami) głosowało 23805. Za Polską nie głosował nawet jeden wyborca.

W styczniu 1945 roku Jeziorany zostały zajęte przez Armię Czerwoną, ale miasto było już wyludnione. Przyczyną była przymusowa ewakuacja, którą zarządzili Niemcy przed zbliżaniem się frontu. Zniszczenia miasta sięgały 50%. Obecni mieszkańcy pochodzą głównie z Polski środkowej i wschodniej. Byli mieszkańcy osiedlili się w zachodnich Niemczech. Jednak kontakty między nimi układają się dobrze. Nie ma żadnych roszczeń materialnych ze strony byłych mieszkańców. Co roku przyjeżdżają w swoje rodzinne strony i często udzielają wsparcia finansowego instytucjom publicznym w mieście. W 2002 roku Towarzystwo Przyjaciół Jezioran wspólnie z byłymi mieszkańcami postawiło pomnik upamiętniający założenie Jezioran oraz pobyt w nim jego dawnych mieszkańców.

gmina_m.jpg

Zapraszamy do odwiedzenia Gminy Jeziorany.

Urząd Miejski w Jezioranach

Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
tel.: (89) 539 27 41
fax.: (89) 539 27 60
email: umjeziorany@wp.pl

Partnerzy

Patronat medialny

Organizatorzy